Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!" 

Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, județul Iași

cod SMIS 48439

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

COMUNA MOVILENI

Adresa: Str.Sperantei nr. 40, comuna Movileni, judetul Iasi, cod postal 707350, telefon 0232297777, 0232297878; fax0232297878, e-mail: movileni_iasi@yahoo.com, site web:, http://www.primariamovileni.ro/
 
Primar: PLUMBU Mihai  
Viceprimar: FRUNZA Mihai
Secretar: ALUPEI Daniela
 
PROGRAM AUDIENTE
Primar: marti - 09.00-12.00
Viceprimar: luni - 09.00-12.00
Secretar: joi - 09.00-12.00
 
Numele satelor aflate în administraţie: Iepureni, Larga-Jijia, Movileni, Potingeni.
Suprafaţa: 8382.0898 Intravilan: 507,0898 ha.Extravilan: 7875 ha.
Populaţie: 3.148 locuitori; Gospodării: 1.120; Nr. Locuinte: 1232; Nr. grădiniţe: 4;  Nr. şcoli: 4
 

Aşezare geografică:

Comuna Movileni ocupa o pozitie relativ centrala in cuprinsul judetului, plasandu-se la 28 km nord-vest de municipiul Iasi, cu o suprafata totala de 7927 ha. Legatura cu orasul Iasi se face nu numai pe sosea ci si pe calea ferata Iasi - Dorohoi, comuna dispunand de halte C.F.R. in satele Movileni, Potingeni si Larga - Jijia.
Satele componente ale comunei sunt:

 

Comuna Movileni se invecineaza:

  • Nord - cu comuna Vladeni,
  • Nord-Est - cu comunele Tiganasi si Popricani,
  • Sud - cu comunele Rediu si Romanesti,
  • Vest - cu comunele Gropnita si Romanesti,
  • Nord-Vest - cu comuna Gropnita.

 

Activităţi:

1.      Specifice zonei:

Agricultura

Cultura mare

Cresterea animalelor

Piscicultura

 

2.      Economice principale:

Prestări servicii în agricultură
Pomicultură
Morărit
Creşterea animalelor
Piscicultură
Comerţ

 

3.      Oportunităţi:

concesionare terenuri pentru investitii

              concesionare terenuri locuinte

concesionare iazuri

 forta de munca

 

4.      Obiective turistice:

 

 Zona umedă Larga- Jijia este considerata "Mica Delta"
Diversitatea faunei, florei si speciilor de păsări este aproximativ similara cu cea din Delta Dunarii.

Unele specii de pasari cuibaresc numai in aceasta zona.

 

5.      Evenimente locale (zilele localităţii, târguri, expoziţii, etc.):

·         SARBATOAREA COMUNEI MOVILENI - are loc in prima simbata si duminica din luna Septembrie Locatia: Terenul de sport din satul Larga Jijia, com. Movileni

·         Datini si obiceiuri de iarna - 7 ianuarie Locatia: Camin cultural com. Movileni

 

6.      Facilităţi oferite investitorilor:

Terenuri din domeniul public sau privat al Consiliului Local
Forţă de muncă
Spaţii
Concesionări iazuri
4 parcuri de joacă pentru copii

 

7.      Proiecte de investiţii:

1.      „Impreuna pentru educatie, com. Movileni, jud. Iasi”

2.      „ Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare, statie epurare, Comuna Movileni, satele Potingeni, Movileni, Larga –Jijia si Iepureni”

3.      ”Achizitia unui buldoexacavator”

4.       „Lucrari de renovare(reabilitare), suprainaltare, amenajare parcare la sediul Pimariei Comuna Movileni, judetul Iasi”

5.      „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Movileni, judetul Iasi”

6.      „Extindere retea electrica in satul Iepureni, comuna Movileni , judetul Iasi”

7.       „Lucrari de renovare (reabilitare), modernizare si utilitati aferente Camin Cultural comuna Movileni, judetul Iasi”

8.       “Modernizare DC din DJ 282-Iepureni – DC 10, L=3250m, Comuna Movileni, judetul Iasi”,

9.       “ Modernizare DC din DJ 282-Movileni-Potingeni L=4380m, Comuna Movileni Judetul Iasi”,

10.  “Modernizare DC (DC Larga Jijia- Gara, Ferma Piscicola din DJ 282) com. Movileni, Jud Iasi”

11.   „Scoala europeana de la Potingeni. com. Movileni, judetul Iasi”

12.  „Realizare utilitati Scoala cu clasele I-IV sat Potingeni, apartinind Scolii cu clasele I-VIII Larga-Jijia, com. Movileni, jud. Iasi”

13.  „Imbunatatirea calitatii mediului prin lucrari de impadurire a terenurilor agricole degradate in comuna Movileni, judetul Iasi”