Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!" 

Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, județul Iași

cod SMIS 48439

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

GOLĂIEȘTI

Primar:        BIZDIGA Mihai

Viceprimar: BOJOGA Mihai

Secretar:     STRATULAT Ana-Maria

Telefon/fax: 0232 236 614

E-mail: primariagolaiesti@yahoo.com

www.primariagolaiesti.ro

Audiente

Primar: luni-vineri: 08.00-16.00

Viceprimar: luni-vineri: 08.00-16.00

Secretar: luni-vineri:08.00-16.00

 

Comuna Golăieşti este situată în partea de est a judeţului Iaşi, la graniţa cu Republica Moldova, la nord-est de municipiul Iaşi, la o distanţă de 16 km. Comuna Golăieşti este formată din satele Golăieşti, Cilibiu, Cotu lui Ivan, Grădinari, Medeleni şi Podu Jijiei. Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia comunei Golăieşti se ridică la 3732 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din anul 2002.În comuna Golăieşti se află Rezervaţia Naturală Cotu Bran, având un caracter acvatic de interes naţional, precum şi Rezervaţia Naturală Medeleni, fiind inclusă în lista ariilor protejate de interes naţional. Biserica Sfântul Nicolae din satul Cilibiu a fost construită în secolul al XVIII lea, fiind inclusă în lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi, ca monument de arhitectură.