Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!" 

Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, județul Iași

cod SMIS 48439

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

Despre proiect

 

Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”

 

SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC

SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Sursa de finanțare: POS CCE (Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice), Axa prioritară III. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul majoritar de intervenție 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operațiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – cod apel POS CCE A3-03.2.1

Valoarea totală a proiectului este de 6.492.637,52 lei

Asistență financiară nerambursabilă:

- 5.262.023,0 lei FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) reprezentând 82,7%,

- 1.100.761,77 lei de la Bugetul de stat reprezentând 17,3%.

Durata implementării: 23 luni

Data finalizării 08.11.2015

Obiectivul principal al proiectului - cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul respectiv, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.

Obiective specifice:

1. Imbunatatirea calitatii serviciilor publice prin introducerea serviciilor on-line furnizate utilizatorilor (cetateni si mediul de afaceri) si eficientizarea activitatilor interne ale partenerilor prin implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol.

2. Cresterea eficientei activitatilor interne ale institutiilor publice prin implementarea unei solutii informatice integrate care sa permita urmarirea urmatoarelor tipuri de activitati specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficientei proiectelor desfasurate.

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei  de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei

(60 luni de la data finalizarii proiectului)

Realizare

 

 

 

Numărul de servicii publice electronice realizate prin proiect

0

8

8

Numărul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect

0

8

8

Numărul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

0

2*

2

Numărul de componente ale solutiei informatice de gestionare a activitatilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe si impozite locale, evaluarea eficientei proiectelor desfasurate), dezvoltate si implementate prin proiect

0

10

10

Numărul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate

0

96

96

Numărul de persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate

0

2

2

Rezultat

 

 

 

Numărul de parteneri beneficiari ai proiectului

0

16

16

Numărul de sisteme informatice integrate implementate

0

1

1

Numărul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajati ai partenerilor in proiect

0

20

20

Numărul de utilizatori ai solutiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe si impozite locale, evaluarea eficientei proiectelor desfasurate), angajati ai partenerilor in proiect

0

76

76

 

 

 

 

 

 

Numărul de utilizatori persoane fizice/institutii

0

100 cetățeni comune

10 firme

1100 cetățeni comune

110 firme

 

 

Sistem Informatic de Gestiune a Registrului Agricol Electronic, cu 8 componente:

-          Componenta de gestionare si evidenta primara unitara a datelor specifice Registrului Agricol

-          Componenta de interfatare cu sisteme informatice cu functii complementare

-          Componenta de interfatare cu Sistemul Informatic al ANCPI

-          Componenta de stocare, gestionare si diseminare a planului parcelar in format geospatial

-          Componenta de reprezentare geospatiala a informatiilor din sistem (registrul agricol si planul parcelar) dedicata mediilor mobile (tablete/smartphones) – rol consultativ

-          Componenta de gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor

-          Componenta Portal Web (cu sectiune publica si privata)

-          Componenta de analiza si raportare a datelor

 

Sistem informatic integrat pentru management intern, cu 10 componente:

-          Componenta de interfatare cu sisteme informatice cu functii complementare (Registrul national de evidenta a persoanelor)

-          Componenta de gestionarea a fluxurilor electronice de date si management al documentelor

-          Componenta de stabilire a creantelor bugetare

-          Componenta de incasare a creantelor bugetare inclusiv functia de incasare pe teren

-          Componenta de inspectie fiscala

-          Componenta de urmarire a creantelor

-          Componenta financiar-contabilitate

-          Componenta de buget

-          Componenta  de resurse umane

-          Componenta de evaluare a eficientei proiectelor desfasurate

 

Serviciile publice on-line catre cetateni,  8 servicii publice on-line:

-          Transmiterea de notificari privind  termenele in care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in  Registrul Agricol

-          Transmiterea de notificari privind obtinerea de documente in baza informatiilor inscrise in Registrul Agricol, necesare cetateanului

-          Transmiterea Adeverintei electronice conform Registrului Agricol catre sistemul      informatic IACS, gestionat de APIA

-          Cerere online certificat de producator agricol

-          Vizualizarea intr-o harta interactiva a unor elemente din Registrul agricol pentru cetateni

-          Transmiterea de notificari privind hotararile de consiliu local

-          Inregistrare online petitii/reclamatii

-          Programarea online a audientelor

 

Abrevieri:

ANCPI - Autoritatea Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

APIA - Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura

IACS - Sistem Integrat de Administrare si Control