Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!" 

Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, județul Iași

cod SMIS 48439

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

COMUNA CIOHORANI

Primar:        SIMION Ticu

Viceprimar: TUDURACHI Mihai

Secretar:     ALBU Cristian

Telefon: 0232 765 534

Fax:       0232 730 045

E-mail: primaria_ciohorani@yahoo.com

www.comunaciohorani.ro

 

PROGRAM AUDIENTE

Primar: vineri - 09.00-12.00

Viceprimar: marti - 09.00-12.00

Secretar: joi - 09.00-12.00

 

Comuna Ciohorani este situata, din punct de vedere geografic în partea de SE a Podisului Sucevei (Podisul Falticenilor), ocupând zona teraselor superioare de pe stânga râului Moldova, la contactul acestora cu interfluviul Siret-Moldova, în NV jdetului Iasi.Are o suprafata de 14,37 km ² si se situeaza pe coordonatele geografice 47 ° 08 ' 17.95 " latitudine nordica si 26 ° 41 ' 06.00 " longitudine estica.Comuna Ciohorani se învecineaza cu urmatoarele comune: la Nord-Est comuna Stolniceni-Prajescu, la Sud-Est comuna Mogosesti-Siret, la Sud cu judetul Neamt- comuna Tupilati si la Nord-Vest comuna Miroslovesti.Legatura cu resedinta de judet, municipiul Iasi, este asigurata pe traseul rutier DN 2 la distanta de 90 km. Comuna este traversata de drumul judetean DJ 205O. Fata de municipiul Pascani se afla la distanta de 25 km, iar fata de municipiul Roman se afla la 35 km.Ca unitate administrativ teritoriala fost înfiintata pe 1 ianuarie 2005, prin reorganizarea comunei Miroslovesti, având în componenta un singur sat si anume satul Ciohorani.